Holiday Matsuri 2022 Information


Holiday Matsuri 2022
December 16-18, 2022
Orlando World Center Marriott
Orlando, FL

Anime Convention with Video Gaming programming

Holiday Matsuri is a festively themed anime, gaming, and cosplay convention.

Update Holiday Matsuri 2022 Information

Last updated: December 22, 2021


Previous/Future Events

Holiday Matsuri 2022  —  December 16-18, 2022
Holiday Matsuri 2021  —  December 17-19, 2021
Holiday Matsuri 2020  —  December 18-20, 2020
Holiday Matsuri 2019  —  December 13-15, 2019
Holiday Matsuri 2018  —  December 14-16, 2018
Holiday Matsuri 2017  —  December 15-17, 2017
Holiday Matsuri 2016  —  December 16-18, 2016
Holiday Matsuri 2015  —  December 18-20, 2015
Holiday Matsuri 2014  —  December 12-14, 2014
Holiday Matsuri 2013  —  December 13-15, 2013
Holiday Matsuri 2012  —  December 14-16, 2012
Holiday Matsuri 2011  —  December 16-18, 2011