Kapitularz 2019 Information


Kapitularz 2019

Kapitularz 2019
September 6-8, 2019
WydziaÅ‚ Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, Poland

Fantasy Convention with Sci-Fi programming

Łódzki Festiwal Fantastyki Kapitularz to odbywajÄ…ca siÄ™ od 2012 roku impreza, jednoczÄ…ca w kolejnych swoich iteracjach coraz wiÄ™cej miÅ‚oÅ›ników fantastyki z caÅ‚ego kraju - od 700 osób u swego poczÄ…tku po 1700 w roku 2015.

Jest to przedsiÄ™wziÄ™cie fundacji Fantastyczne Inicjatywy, stawiajÄ…cej sobie za cel propagowanie nowatorskich rozwiÄ…zaÅ„ w dziedzinie kultury, doceniane już niejednokrotnie jako wydarzenie kulturalne, tak w publicystyce okoÅ‚ofantastycznej, jak i poza niÄ… - w Å‚ódzkim konkursie Plastry Kultury otrzymaliÅ›my od mieszkaÅ„ców miasta drugÄ… nagrodÄ™ w kategorii wydarzenie literackie roku.

Attendance Information

Kapitularz 2019 Reports and Photos

  • No reports found.
Submit a link to a report

Update Kapitularz 2019 Information


Previous/Future Events

Kapitularz 2021  —  September 11-12, 2021
Kapitularz 2020  —  September 4-6, 2020
Kapitularz 2019  —  September 6-8, 2019